Elektronikus úton történő szerződéskötésre irányadó különös szerződési feltételek

 

A jelen Elektronikus úton történő szerződéskötésre irányadó különös szerződési feltételeket (a továbbiakban: EÁSZF) a "BWT VÍZ" weboldalt - www.bwtviz.hu -  és elektronikus utat üzemeltető, illetve biztosító BWT Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2040 Budaörs, Keleti utca 7.; cégjegyzékszáma: 13-09-124889; adószáma: 10612059-2-13 ; email elérhetőség: bwt@bwt.hu, telefonszám: (+36) 23 430-480; továbbiakban: "BWT") által a bwtviz.hu weboldal (továbbiakban "weboldal"), mint elektronikus út közvetítésével ügyfeleivel (a továbbiakban "Ügyfél", BWT és Ügyfél a továbbiakban együttesen "Felek") történő szerződéskötésére, illetve a szerződést kötő Felekre irányadó szerződéskötési és – teljesítési folyamatokra kell megfelelően alkalmazni. A jelen EÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a BWT általános szállítási és értékesítési, illetve egyéb szerződéses feltételei (különösen fogyasztó Ügyfél esetén annak fogyasztókra vonatkozó különös rendelkezései, a továbbiakban együttesen "ÁSZF") megfelelően irányadók és alkalmazandók.

1. Általános tudnivalók

 

1.1. A jelen EÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus úton történő szerződéskötésre, amely a www.bwtviz.hu domain alatt található, vásárlási lehetőséget és hozzá kapcsolódó tájékoztatókat tartalmazó felhasználói felület (BWT által biztosított elektronikus út) közvetítésével, az ott megtett megrendelés beküldésével történik. Felek kifejezett eltérő rendelkezése hiányában a jelen EÁSZF rendelkezései nem irányadók az elektronikus levelezés (email), vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz (pl. chat) útján kötött szerződésre (sem a szerződéskötési folyamatra, sem pedig a szerződés tartalmára vonatkozóan).

1.2. A bwtviz.hu weboldal a BWT végfelhasználói partnerei, vásárlói, illetve a nagyközönség számára nyújt általános és szakmai tájékoztatásakat a vízkezeléssel, vízszűréssel, vízfelhasználással és a BWT csoport által forgalmazott vízkezelési megoldásokkal kapcsolatosan, illetve ennek keretében a www.bwtviz.hu domain alatt bizonyos termékekre elektronikus úton történő vásárlási lehetőséget is biztosít. A www.bwtviz.hu/shop webáruházban történő vásárlás elektronikus úton, a felhasználói felület értelemszerű kitöltése (és a végleges megrendelés weboldalon keresztül történő beküldése) útján leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen EÁSZF-ben meghatározott módon és feltételek mellett. Az adatbeviteli hibák a megrendelés leadása során javíthatók (Ld. 2.2 pont rendelkezéseit alább).

1.3 A bwtviz.hu weboldalon bárki szabadon, kötöttségektől mentesen és díjtalanul böngészhet, és a felhasználó felület kitöltése (és a végleges megrendelés weboldalon keresztül történő beküldése) útján jogosult elektronikus úton jogi kötöttséget eredményező megrendelést tenni, amennyiben a weboldalon valós adatait, különösen kézbesítési adatait megadva érvényes megrendelést ad le, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen EÁSZF-ben és az ÁSZF-ben foglaltakat, illetve hozzájárul a BWT Adatkezelési Tájékoztatója szerinti feltételek mellett a BWT személyes adatokkal végzett adatkezeléséhez.

1.4 Csak a 18. életévüket betöltött, cselekvőképes személyek vehetik igénybe a BWT által biztosított elektronikus utat.

1.5 A bwtviz.hu weboldal üzemeltetését a BWT Társaság végzi, és a BWT az elektronikus úton létrejött szerződés tekintetében a szerződő Fél (eladó/szállító).

BWT Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2040 Budaörs, Keleti utca 7.
Telefonszám: (+36) 23 430-480
Email: bwt@bwt.hu

1.6 BWT nem vállal felelősséget a bwtviz.hu honlap nem megfelelő, illetve nem szakszerű használatából eredő közvetett vagy közvetlen kárért, így az ott fellelhető bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot bárki csak az előírásoknak, kezelési, karbantartási és felhasználási útmutatóknak megfelelően, azokkal összhangban szakértői (szerelői) támogatás mellett  alkalmazhatja. Az BWT-t nem terheli felelősség a bwtviz.hu honlapra történő bejelentkezéshez szükséges felhasználói név és jelszó Ügyfél részéről történő elfelejtéséből, elvesztéséből, Ügyfél által harmadik személyek részére hozzáférhetővé tételből fakadó hátrányok tekintetében. Amennyiben a BWT újabb szolgáltatásaihoz való hozzáférés akadályának vagy megszűnésének oka a BWT ellenőrzési, vagy érdekkörén kívül merül fel, a BWT-nek nem kötelessége új felhasználói felületet, nevet, illetve jelszót biztosítani az Ügyfél részére. Az BWT nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a bwtviz.hu honlap vagy a pénzintézeti weboldal BWT ellenőrzési körén kívül álló, a jelen EÁSZF megalkotásakor előre nem látható okból bekövetkező nem megfelelő használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok BWT-től független harmadik személy általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információ BWT ellenőrzési körén kívül álló, a jelen EÁSZF megalkotásakor előre nem látható okból bekövetkező továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

1.7 Az elektronikus úton létrejövő szerződés nyelve a magyar. Az elektronikus úton történő szerződéskötés, illetve a visszaigazolás eredményeként létrejövő megállapodás nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

2. Vásárlás a webáruházban (bwtviz.hu/shop)

A BWT Hungária Kft. által üzemeltetett bwtviz.hu webáruházában (www.bwtviz.hu/shop) a BWT által forgalmazott egyes ivóvíz utószűrő kisberendezések megvásárlására nyílik elektronikus úton történő szerződéskötés alapján lehetőség.

2.1. Kell-e regisztrálni a webáruházunkban?
A webáruházban történő böngészés, informálódás nem, és az áruház virtuális kosarának használata  sem követeli meg az előzetes regisztrációt. A webáruházban történő vásárláshoz sem feltétel az előzetes regisztráció. Ugyanakkor a bwtviz.hu webáruházban lehetőség van regisztrációt követően saját profil létrehozására, adatokkal való feltöltésére, amely számos további kényelmi szolgáltatás igénybevételét teszi lehetővé. Regisztrált felhasználóink a korábbi megrendelés adatainak újbóli (automatikus) megadását meglévő profiladataik felhasználásával egyszerűen és hatékonyabban tudják kezdeményezni egy esetleges újbóli vásárlás alkalmával. A regisztrációs folyamat során, vagy a felhasználói fiókba belépve az "Adataim" menüpontban a regisztráló meg tudja adni a megrendelés teljesítéshez feltétlenül szükséges adatokat: szállítási adatokat, számlázási adatokat, mindeközben nyilatkozik arról, hogy elfogadja webáruház különös szerződési feltételeit (EÁSZF), a BWT általános szállítási és értékesítési, illetve egyéb szerződéses feltételeit (ÁSZF), és hozzájárul a BWT Adatkezelési Tájékoztatója szerinti feltételek mellett a BWT személyes adatokkal végzett adatkezeléséhez.

2.2. Mi a megrendelés menete?
A bwtviz.hu/shop webáruházban regisztrált felhasználók és regisztráció nélküli látogatók közel azonos módon tudnak böngészni és vásárolni. A webáruház vásárlói bejelentkezve fiókjukba, vagy bejelentkezés nélkül a termékeink között tudnak böngészni. Az egyes termékek mellett minden esetben megtalálhatóak a vásárlói döntéshez szükséges alapvető adatok és a termék tájékoztató jellegű fotói is. A kiválasztott termékeket azután a "KOSÁRBA" gombra kattintva a webáruház virtuális kosarába lehet helyezni. A kosárba tetszőleges termék helyezhető, a kosárba helyezés önmagában még nem eredményezi az adott termék elektronikus úton történő megrendelését. A kiválasztott termék(ek) kosárba helyezését követően a kosár tartalma a menüsorban jobb oldalon fenn található kosárra kattintva érhető el. Itt módosítható a termékek darabszáma, illetve törölhetők a kosárban lévő tételek.

A megrendelési folyamat a „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” gombot megnyomva folytatható, ahol először a kapcsolattartási adatokat, a szállítási cím adatokat, számlázási adatokat szükséges beállítani. További lépésként a fizetés és a kiszállítás kiválasztásakor a Ügyfél megadja, hogy milyen módon kíván az adott termékhez hozzájutni és milyen módon kívánja a vételárat kiegyenlíteni. Itt van lehetőség a megjegyzés ablakban további információkat, különösen a kiszállításhoz kapcsolódó kéréseket közölni (pl. kit, milyen telefonszámon hívjon a futár, mikor tudja az Ügyfél átvenni a megrendelt terméket stb.). Az adatok a megrendelés véglegesítéséig és beküldéséig ("MEGRENDELEM" gomb megnyomása) módosíthatók, illetve az esetleges gépelési hibák a megfelelő mezőre kattintással javíthatók.

Ha az Ügyfél a bevitt adatokat megfelelőnek tartja, a megrendelési folyamatban a „TOVÁBB AZ ÖSSZEGZÉSHEZ” gombbal juthatunk tovább, amely lépés után a webáruház összefoglalja a megrendelés összes adatát. A VISSZA" gombra kattintva még mindig szabadon és kötelezettség nélkül lehetséges módosítani a megrendelés paramétereit. 

Az összefoglaló oldalon az EÁSZF, az ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató hozzáférhető, az Ügyfél részéről szabadon kimásolható, és így az Ügyfél saját adathordozóján pdf. dokumentumként is tárolható. Az EÁSZF, az ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató a weboldalon is hozzáférhető marad. Ezt követően kérjük az Ügyfelet az EÁSZF, az ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató megismerésére. A megrendelés véglegesítéséhez szükséges az Ügyfél részéről ezen dokumentumok tartalmát jelöléssel elfogadni. Az elfogadást követően, a "MEGRENDELEM" gombra kattintva lezárható és véglegesíthető a megrendelés. A MEGRENDELEM gombra kattintás előtt a "VISSZA" gombra kattintva még mindig módosíthatók a megrendelés paraméterei. A MEGRENDELEM gombra kattintva az Ügyfél nyilatkozata elektronikus úton és végleges jelleggel megtettnek és az Ügyfél tekintetében ajánlati kötöttséget eredményező jognyilatkozatnak tekintendő (a fogyasztó Ügyfeleket az ÁSZF szerint megillető általános elállási jogosultság fenntartása mellett).

2.3 Termék ára
Az BWT a weboldalon található termékárak egyoldalú, az árváltoztatás weboldalon történő megjelenítésével egyidejű módosításának jogát a maga számára fenntartja azzal, hogy az adott rendelés Ügyféli általi elküldését (MEGRENDELEM gomb megnyomását) követően a megrendelt termék vételárát az Ügyfél hátrányára megváltoztatni (azaz megnövelni) nem lehetséges. Az elektronikus út alkalmazásából eredő rendszerhibákból és rendelésmódosulásokból fakadóan BWT-t, illetve az Ügyfelet hátrány nem érheti, az így létrejövő többletkötelezettségek a Feleket nem terhelik. BWT, illetve az Ügyfél jogosult az iménti okokból fakadóan téves, illetve hibás rendeléseket törölni, módosítani, illetve visszamondani.

2.4. Mikor és hogyan történik meg a megrendelés visszaigazolása azaz a végleges vásárlás?
Az BWT az elektronikus úton megtett megrendelést egyidejűleg rögzíti, és erről a termékrendelés során megadott Ügyféli e-mail címre a megrendelés beérkezését tanúsító automata igazolást küld. Az automata igazolás még nem jelenti a megrendelés feldolgozását, illetve sikeres megrendelésként történő visszaigazolását. A megrendelés eredményes - tartalmi - visszaigazolása, és ezzel a végleges adásvételi ügylet létrejötte a BWT várakozása szerint 1 munkanapon belül az Ügyfél által megadott email címre megküldött üzenettel történik meg. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés elfogadását, illetve a kiszállítással kapcsolatos információkat, időpontokat. Az elektronikus úton történő szerződéskötés eredményeként létrejövő egyedi megállapodást a BWT rögzíti, és visszaigazoló üzenetével azt az Ügyfél részére is hozzáférhetővé teszi.

Az egyedi adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a termékrendelés véglegesítése ("MEGRENDELEM" gomb megnyomása) számára a BWT visszaigazolása esetén – a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően – egyben vételár teljesítési és termék-átvételi kötelezettséget is keletkeztet. Az Ügyfél a "MEGRENDELEM" gomb megnyomásával leadott megrendeléshez az elektronikus úton történő megtételtől számított 15 napig kötve marad. A BWT törekszik arra, hogy a megrendelés elfogadását jelentő visszaigazolását mihamarabb megtegye, ugyanakkor a BWT felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy rendkívüli esetekben pl. ideiglenes készlethiány esetén a visszaigazolás hosszabb időt is igényelhet. A BWT-t az Ügyfél által megtett megrendelés tekintetében szerződéskötési kötelezettség nem terheli, a megrendelés visszaigazolását - pl. készlethiány esetén - jogosult visszatartani, illetve megtagadni.

Amennyiben az ügyfél fogyasztónak minősül, és az Ügyfél megrendelésének elfogadása, azaz a megrendelés elektronikus úton történő visszaigazolása legkésőbb a megrendelés beküldését követő 2 munkanapon belül az Ügyfélhez nem érkezik meg (az adott email címen nem válik hozzáférhetővé), az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól (ajánlati kötöttség alóli mentesülés). Az Ügyfél általi megtekintés időpontjától függetlenül a megrendelés tartalmának az Ügyfél által megadott email címre történő visszaigazolásával az egyedi szerződés abban az esetben is létrejön, ha a BWT visszaigazoló email üzenetét az ajánlati kötöttség utolsó napján elküldi az Ügyfél megrendelés során elektronikus email címére. Amennyiben az Ügyfél ajánlati kötöttségének ideje alatt a megrendelés elfogadásának visszaigazolása bármely okból (különösen készlethiány esetén) nem történik meg, a BWT az Ügyfél által előzetesen megfizetett ellenértéket az ajánlati kötöttség megszűnését követő 5 munkanapon belül visszautalja az Ügyfél azon bankszámlája javára, ahonnan az a BWT számára megfizetésre került.

Az elektronikus úton megrendelt termék vételára előre, illetve személyes átvétel esetén a termék átadásával egyidejűleg esedékes. Tehát személyes átvétel esetén, a vételár a helyszínen, illetve utánvétel választásakor egyből a futárnak fizetendő. Banki átutalás, vagy egyéb elektronikus fizetés igénybevételének választásakor a pénzösszeg BWT bankszámlánkra való érkezését megelőzően BWT nem intézkedik a termék Ügyfél részére történő eljuttatása, illetve hozzáférhetővé tétele érdekében.

Előreutalás, illetve bankkártyás fizetés választása esetén BWT az alábbi időpontok közül a később bekövetkező időpontot követő 8 napon belül intézkedik a termék futárszolgálatnak történő átadása, illetve az Ügyfél részére BWT választott telephelyén történő hozzáférhetővé tétele érdekében (i) a megrendelés elfogadásának visszaigazolása, illetve (ii) teljes ellenérték megfizetése. Utánvétes vásárlás esetén a BWT a megrendelés elfogadásának visszaigazolását követő 8 napon belül intézkedik a termék futárszolgálatnak történő átadása, illetve az Ügyfél részére BWT választott telephelyén történő hozzáférhetővé tétele érdekében.

2.5 A vételár teljesítésének módjai
A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és az Ügyfél a megrendelés véglegesítésével (elküldésével) elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.

2.5.1 Az előreutalásos vásárlás
Előreutalásos vásárlás esetén a Ügyfél a vételárat előre, legkésőbb a megrendelés BWT általi visszaigazolását követő 8 napon belül átutalja az BWT UniCredit Bank Zrt-nél vezetett 10950009-00000002-14000238 számú pénzintézeti számlájára. BWT legkorábban a maradéktalan jóváírást követő munkanapon kezdi meg a termék megküldését (hozzáférhetővé tételét) az Ügyfél részére. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a pénzintézeti átutalás jóváírásának időtartamát az BWT-nek nem áll módjában befolyásolni, ennél fogva az BWT-t az esetleges átutalási késedelemből fakadóan felelősség vagy helytállási kötelezettség egyáltalán nem terheli.

2.5.2 Bankkártyával való fizetés
Bankkártyás fizetés esetén a Ügyfél a felhasználói felületen található ‘Pénztárból’ a megrendelés beküldésével egyidejűleg átirányításra kerül a UniCredit Bank Zrt. által üzemeltetett weboldalára, amelyen keresztül bankkártyás fizetéssel ténylegesen megtörténik a vételár kiegyenlítése. Az Ügyfél bankkártyájának adatait BWT semmilyen módon nem rögzíti, azok nem is jutnak BWT tudomására. Sikeres fizetéskor a pénzintézeti weboldal az Ügyfelet visszairányítja a BWT által üzemeltetett felhasználói felületre. Az esetlegesen sikertelen teljesítés alkalmával ugyanez történik, és a Ügyfél ismételten megkísérelheti a bankkártyája használatát vagy egyéb kiegyenlítési módot választhat.

A BWT bankkártyával történő fizetés esetén az UniCredit Bank Zrt. szabályzatának megfelelően a vételár teljesítése céljából kizárólag az alábbi típusú bankkártyákat tudja elfogadni:

MasterCard;

MasterCard Electronic;

Maestro;

Visa;

Visa Electron.

VPAY

2.5.3 Az utánvétes vásárlás
Utánvétes vásárlás esetén az Ügyfél arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék (a termékek) kiszállításával egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg a futárnak készpénzben, előre pontosan kiszámított és a termékrendelés folyamán közölt összegben. Ha a maradéktalan fizetés hiányában a termék nem kerül átadásra az Ügyfélnek, az ismételt kiszállítás megkísérlésének költsége az Ügyfelet terheli.

2.5.4 Késedelmes fizetés
Amennyiben az Ügyfél az előreutalásos, vagy bankkártyás fizetést választja, és a megrendelés leadását követő 10 napon belül sem írják jóvá a BWT számláján a termék ellenértékét, BWT az Ügyfél megrendelés során megadott email címre megküldött elektronikus üzenetével jogosult a megrendelést visszamondani (elállni az egyedi értékesítési ügylettől). Amennyiben utánvétes vásárlást választ az Ügyfél, és az átvételre felkínáláskor nem egyenlíti ki a vételárat azonnal, BWT az Ügyfél megrendelés során megadott email címre megküldött elektronikus üzenetével jogosult a megrendelést visszamondani (elállni az egyedi értékesítési ügylettől).

2.6. Hogyan jut a megrendelt termék a vásárlóhoz?
A BWT az MPL Futárszolgálattal szállíttatja ki a megrendelt termékeket megrendelőinek, amelyről a következő, Szállítási információk fejezet alatt olvashatóak. Emellett lehetőség van a megrendelt termékek átvételére a magadott MPL Csomag pontok valamelyikében, illetve személyes átvételére is van mód budaörsi székhelyünkön, nyitvatartási időben. a szállítási módok menüpontban írtaknak megfelelően.

2.7 Szállítási információk
Webshopunkban a következő lehetőségek közül lehet választani:

2.7.1 HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
A megrendelés visszaigazolása után (illetve az előreutalás, illetve bankkártyás fizetés jóváírását követően, amennyiben az Ügyfél ilyen fizetési módot választ) a csomagot az MPL futárszolgálat szállítja ki. A  házhozszállítás bruttó 10.000 Ft feletti rendelesi összeg esetén ingyenes, 10.000 Ft alatt rendelési összeg esetében bruttó 1.990 Ft szállítási díj kerül kiszámlázásra. A kézbesítés munkanapokon, jellemzően 8 és 17 óra között történik, ezért szállítási címként mindenképpen olyan címet szükséges megadni, ahol ezen időszakban tartózkodik az, aki át tudja venni majd a csomagot (például munkahely). Az elektronikus úton történő megrendelés során a Megjegyzés rovatba feltüntethetők a kiszállítással kapcsolatos kiegészítő információk. (Pl. ha a megrendelőtől eltérő személy veszi át a csomagot, szükséges az illető nevének és elérhetőségének előzetes rögzítése, illetve emelet, szobaszám stb.). Ha a futár nem talál senkit a megadott címen, igyekszik lehetősége szerint telefonon egyeztetni, ha ez nem lehetséges, vagy eredménytelen, értesítést hagy. A futár a rákövetkező napon újra megkísérli a kiszállítást, ám ha ez másodszorra sem sikerül, elhelyezi csomagodat a legközelebbi postán, ahol a következő 5 munkanapon azt további költség nélkül átvehető.

2.7.2. MPL CSOMAGPONTRA TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁS

Lehetőség van az MPL által üzemeltett csomagpontokra kérni a rendelés kiszállítását. A rendelés során a szállítási módoknál ki kell választani az MPL Csomagpont lehetőséget, majd ezen belül megjelölni, hogy melyik csomagpontra kéri a Vevő a szállítást. A megadott adatok alapján az MPL emailen vagy sms-ben tájékoztatást küld, amikortól átvehető a csomagponton a csomag. A csomag átvételére 5 nap áll rendelkezésre. Amennyiben 5 napon belül nem történik meg, akkor teljesítés hiányában az MPL visszaszállítja a BWT Hungária Kft. telephelyére a csomagot. Az MPL csomagpontra történő szállítás bruttó 10.000 Ft feletti rendelesi összeg esetén ingyenes, 10.000 Ft alatt rendelési összeg esetében bruttó 1.490 Ft szállítási díj kerül kiszámlázásra.


2.7.3 SZEMÉLYES ÁTVÉTEL
Személyes átvételre csak budaörsi raktárunkban van lehetőség: H-Cs, 8:00-17:00-ig illetve Pénteken 8:00 - 14:00-ig tart nyitva. Címünk: 2040 Budaörs, Keleti utca 7. A személyes átvétel ingyenes.

2.7.4 Egyéb fontos tudnivalók a szállítással kapcsolatban:
A futárszolgálattal történő kiszállítások és azok költségei csak Magyarország területére vonatkoznak. A futárszolgálattal történő akadálytalan kapcsolatfelvétel céljából kérjük, mindig olyan telefonszámot adjon meg, melyen a futár elérheti Önt! Amennyiben a futárszolgálat kézbesíthetetlen küldeményként visszajuttatja a BWT-hez a megrendelt terméket, az ismételt kézbesítésre, csak a költségek előre történő megtérítése esetén kerülhet sor. Ennek hiányában a termék a BWT valamely telephelyén vehető át azzal, hogy a termék megőrzése ilyen esteben az Ügyfél kockázatára történik (kárveszély az Ügyfelet terheli). Átvételi késedelem esetén (azaz, h az MPL futárszolgálat BWT-nek a küldeményt visszajuttatja, vagy az Ügyfél a személyes átvételt a BWT telephelyén a megrendelés visszaigazolását követő 15 napon belül sem teszi meg), BWT az Ügyfél megrendelés során megadott email címre megküldött elektronikus üzenetével jogosult a megrendelést visszamondani (elállni az egyedi értékesítési ügylettől).

2.8 Hol kapok segítséget a vásárlással kapcsolatban?
Munkatársaink a bwt@bwt.hu címen, illetve munkaidőben a (+36) 23 430-480-as telefonszámon készséggel állnak vásárlóink, érdeklődőink segítségére.

3. Ajánlatkérés a weboldalon
3.1. A weboldal látogatóinak, partnereinknek megvan a lehetősége, hogy a weboldal ajánlatkérés rovatában általánosságban, vagy speciálisan egy-egy termékre vonatkozóan ajánlatkérést állítsanak össze, ajánlatkérést fogalmazzanak meg és a weboldal segítségével az ajánlatkérést elektronikus üzenet útján eljuttassák irodánkba, kollégáinkhoz. Ilyen esetben az EÁSZF rendelkezései (a jelen 3. fejezet kivételével) az adott ajánlatra, visszaigazolási kötelezettségre, illetve általánosságban a megrendelésre nem irányadók. Ilyen esetben a szerződés létrejöttére az ÁSZF, illetve a jogszabályok általános előírásai irányadók.

3.2. A beérkezett ajánlatkéréseket kollégáink igyekeznek haladéktalanul feldolgozni, illetve pontosítás végett felveszik az ajánlatkérővel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken és a lehetőségekhez képest rövid időn belül a kért szolgáltatás, illetve a legyártandó termék tekintetében pontos ajánlatot küldenek az ajánlatkérőnek. A BWT így megküldött ajánlatának érvényességi idejének (azaz az ajánlati kötöttség idejének) minden esetben az adott ajánlaton megadott érvényesség idejét, ilyen adat hiányában 15 napot kell tekinteni.

3.3. Cégünk mindent megtesz a beérkezett üzenetek gyors és szakszerű megválaszolása érdekében, de nem vállal felelősséget az internetes kapcsolat, a hálózat és egyéb előre nem látható hibákból adódóan az ajánlatkérés postafiókunkba való beérkezésének hiányából következő esetleges károkért, jogkövetkezményekért.

4. Vízkeménység mérő és kapcsolódó brossura igénylése
4.1 A BWT VÍZ weboldalon van lehetőség költségmentesen vízkeménységmérő teszt indikátor igénylésére, amellyel könnyedén megállapítható az adott helyen hozzáférhető víz keménysége.

4.2 A vízkeménységmérő ingyenes igénylését az oldal láblécében található vonatkozó modulra kattintva lehetséges kezdeményezni, ahol az igénylő címadatait és email címét kell kötelezően megadni, illetve el kell fogadni az oldal használati feltételeit.

A BWT Hungária Kft. fogja a vízkeménység mérő tesztcsíkot postai úton kiküldeni az érdeklődőknek. A tesztcsík tájékoztató adatot add a vízkeménységről.

5. Hírlevél feliratkozás
5.1. A BWT VÍZ weboldal üzemeltetője a víztechnológiai berendezésekkel, megoldásokkal, technológiákhoz kapcsolódó témákban időszakosan tudnivalókat, híreket, ajánlatokat, akciókat oszt meg hírlevelezésre feliratkozott felhasználói, partnerei számára hírlevelek formájában, amit az ügyfél email fiókjába elektronikus formában juttat el.

5.2. Hírlevelekre feliratkozni a weboldal “Iratkozzon fel hírlevelünkre” szakaszban a feliratkozó nevének, email címének megadását, az Adatvédelmi Tájékoztató, EÁSZF és ÁSZF elolvasását és tartalmának elfogadását követően a “Feliratkozom hírlevélre” gomb megnyomásával lehetséges. A hírlevélre történő feliratkozás esetén kötelezően el kell fogadni a weboldal adatvédelmi tájékoztatójában leírtakat és az oldal szerződési feltételeit.

A hírlevélre történt feliratkozást követően a feliratkozáskor megadott e-mail címre a weboldal egy megerősítő emailt küld a feliratkozónak, amelyben található linkre kattintva lehetséges a feliratkozás megerősítése. Nem megerősített feliratkozásokat, a feliratkozó nevével és email címével együtt 30 nap múlva automatikusan töröljük a hírlevél adatbázisból.

6. Szerzői jogok
6.1. A weboldal egésze és minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal és a weboldalon elérhető  tartalom, szerzői mű, illetve más szellemei alkotás - grafikai megoldás, grafika, honlap szerkezete, a honlapon elérhető információ, adatfeldolgozási elv, stb. - szerzői jogi jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója alapvetően a BWT.

6.2. A weboldalt alkotó és a weboldalon elérhető szerzői jog által védett szellemi alkotások a BWT előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók, sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak.

6.3 Abban az esetben, ha a BWT VÍZ weboldalon található tartalom, vagy a tartalom bizonyos eleme, illetve az oldalról hivatkozásokon keresztül elérhető tartalmak valószínűsíthetően a szerzői jog előírásaiba ütköznek, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal az ügyfélszolgálaton! A jelzett tartalom megvizsgálását követően haladéktalanul eltávolítjuk a sértő tartalmat illetve lekapcsoljuk a sértő tartalomra mutató linkeket.

7. Egyebek
7.1 A bwtviz.hu weboldalon való böngészés feltételezi a felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátjainak ismeretét és a technológiával együtt járó hiba lehetőségek elfogadását.

7.2 A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a bwtviz.hu weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a látogató felelős a bwtviz.hu weboldalhoz való kapcsolódásáért és a bwtviz.hu weboldalon történő bárminemű tevékenységéért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a weboldal akadálytalan működését és a weboldalon történő szolgáltatások igénybevételét, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A BWT nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.

7.3 BWT szolgáltatási tevékenységére vonatkozó magatartási kódex hatálya alatt nem áll.

8. Panaszkezelés, ügyfélkezelés

A rendelés során észlelt gondjaival, esetleges panaszaival, kérjük forduljon bizalommal Ügyfélszolgálatunkhoz!

A leggyakrabban előforduló esetek és a kezelésükkel kapcsolatos fontos információk:

Hibás a termék, ép csomagoláson belül sérült termék.
Kérjük fotózza le a terméket, és a hibákról készült képeket juttassa el ügyfélszolgálati címünkre a rendelési számmal és a számla másolatával együtt! A törvényes, illetve az ÁSZF szerinti szavatossági jogokat nem korlátozva, ha egyértelműen megállapítható, hogy a sérülés a szállítás közben keletkezett, akkor kicseréljük a terméket és egyéb költség nélkül újra kiszállítjuk.

Nem az a termék érkezett meg, amit rendelt, vagy hiányoznak egyes alkatrészek a csomagból.
A bejelentést követően kivizsgáljuk az esetet, hol lehetett a probléma (rendszerhiba, gyártói hiba, futárszolgálat hibája stb.) és felvesszük Önnel telefonon a kapcsolatot. Megalapozott kifogás esetén a termék(ek)et térítésmentesen kicseréljük, illetve a hiányzó részeket pótoljuk.

Hibás adatot adott meg a rendelés elküldésekor vagy időközben megváltozott a szállítási cím/e-mail/telefon stb. Kérjük a további költségek megelőzése érdekében, lehetőség szerint azonnal vegye fel Ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot, és tájékoztasson minket a pontos problémáról, megváltozott adatokról!

A fogyasztónak minősülő Ügyfeleket megillető jogosultságokról történő tájékoztatást (különösen a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót 14 napon belül megillető egyoldalú szerződésmegszüntetési jog részletes szablyait, illetve a jótállási, kellék és termékszavatossági jogokat) az ÁSZF tartalmazza.

közzétéve: 2019. 06. 24.